Monday, July 11, 2011

Adakah Dosa Dan Pahala Dalam Mengundi Pilihanraya?

ADAKAH DOSA DAN PAHALA DALAM MENGUNDI PILIHANRAYA?
Jawapan: Prof Madya Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin

Kepada Dr Mohd Asri, apabila menjelang pilihanraya, pelbagai pandangan akan dikeluarkan oleh macam-macam pihak. Ada yang kaitkan isu-isu agama dengan proses membuang undi. Soalan saya, sejauh manakah soal dosa dan pahala dalam mengundi ini. Apakah seseorang itu boleh dikira berdosa atau dapat pahala kerana mengundi parti tertentu? Harap Dr Asri tolong huraikan.

Zamani, Johor.

JAWAPAN PROF MADYA DR MOHD ASRI BIN ZAINUL ABIDIN:

Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Sebagai seorang muslim kita wajar prihatin terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Apatahlagi, persoalan seperti undian dalam pilihanraya yang walaupun kelihatan sangat ringkas prosesnya, tetapi mempunyai kesan yang besar terhadap pembentukan sesebuah negara. Sekalipun kadang-kala ada perkara dalam sistem pilihanraya itu tidak memenuhi kehendak syarak, namun kepentingannya terhadap masa depan sesebuah negara itu tidak dapat dinafikan. Bahkan, jika diperhatikan sistem demokrasi jauh lebih baik dari segala sistem lain yang sedang diamalkan oleh kerajaan-kerajaan di dunia hari ini.

Melalui demokrasi, rakyat dapat bersuara dan memilih orang yang mereka redha sebagai pemimpin. Pemimpin pula tidak begitu berani melakukan kezaliman dan penyelewengan disebabkan mereka tahu rakyat mempunyai hak dalam menentukan kedudukan mereka. Ini lebih baik dari sistem autocracy. Bahkan demokrasi yang adil akan lebih baik dari pentadbiran sesetengah para pemerintah dalam sejarah umat Islam pada zaman Umawiyyah, ‘Abbasiyyah dan selain mereka yang bersifat kuku besi dan bertindak tanpa menghormati hak rakyat. Untuk menjawab persoalan saudara tentang dosa dan pahala undian dalam pilihanraya, maka saya sebut perkara-perkara berikut;

1. Pada asasnya dalam Islam, setiap amalan kebaikan atau yang membawa kebaikan maka pengamalnya memperolehi pahala. Begitu juga, setiap amalan buruk atau yang membawa keburukan maka pengamalnya memperolehi dosa. Besar atau kecil pahala dan dosa itu, bergantung kepada besar atau kecil kesan kebaikan atau keburukan sesuatu amalan. Maka, mengundi dalam pilihanraya boleh membawa kesan baik dan buruk kepada sesebuah masyarakat dan negara. Jika kesannya baik dan pengundi itu pula memang inginkan kebaikan tersebut, maka itu adalah amalan soleh. Jika kesan buruk dan pengundi tersebut memang inginkan kesan yang buruk itu, atau boleh menjangkanya, atau dia tidak peduli dengan buruk atau baik kesan undiannya itu, maka dia memperolehi dosa.

2. Hal ini dijelaskan oleh Nabi s.a.w dalam hadis baginda:

“Adakalanya seseorang kamu berucap dengan sesuatu kalimat yang diredhai Allah, padahal dia tidak menyangka ia akan sampai ke tahap sedemikian lalu dengannya Allah mencatatkan keredhaan untuknya sehingga hari dia bertemu Allah. Adakalanya seseorang kamu pula berucap dengan sesuatu kalimat yang dimurkai Allah, padahal dia tidak menyangka ia akan sampai tahap sedemikian lalu dengannya Allah mencatatkan kemurkaaan untuknya sehingga hari dia bertemu Allah”. (Riwayat Malik dan al-Tirmizi).

Kata tokoh ulama salaf yang besar Sufyan bin ‘Uyainah (meninggal 198H)

“Hadis ini bermaksud kalimah di hadapan pemerintah, kalimat yang pertama (yang direhai Allah) ialah yang menghalang kezalimannya. Kalimat yang kedua (yang dimurkai Allah) ialah yang mendorong pemerintah melakukan kezaliman” (Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadhi, 7/21, Beirut: Dar al-Fikr).

Ya, berdasarkan hadis ini, sekalipun pengucapnya tidak menyangka sebegitu besar kesan ucapannya, atau menganggapnya kecil, namun disebabkan kesan baik dan buruk dari ucapannya itu, maka dia mungkin mendapat pahala, ataupun dosa. Hal ini samalah seperti undian dalam pilihanraya.

3. Maka undi juga bagaikan satu kalimat, bahkan mungkin lebih, yang mana ia boleh memberikan kuasa kepada seorang pemimpin yang baik atau kuasa untuk pemimpin yang jahat atau zalim atau tidak bertanggungjawab. Dalam hadis yang lain Nabi s.a.w menyebut:

“Adakalanya seorang hamba Allah mengucapkan satu kalimah yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam Neraka yang jaraknya dalamnya antara timur dan barat” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Kalimat itu konteks demokrasi adalah undi dalam pilihanraya. Seseorang hendaklah berfikir kesan undi yang diberikan kepada seseorang calon terhadap negara dan rakyat.

4. Kita hendaklah sedar bahawa undian itu membawa maksud bersetuju memberikan mandat kepada seseorang bagi sesuatu kepimpinan. Maka, sebelum mandat tersebut hendak diberikan, wajib kita memastikan samada dia berkelayakan atau tidak. Ini kerana Allah berfirman: (maksudnya)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.” (Surah an-Nisa’ ayat 58).

Memberikan undi kepada yang tidak berkelayakan adalah mengkhianati amanah.

5. Untuk menentukan kelayakan seseorang itu, maka secara umumnya hendaklah dilihat kepada dua ciri yang penting yang disebut oleh al-Quran al-Qawiy (kuat atau mampu) dan al-Amin (amanah atau bertakwa). Firman Allah: (maksudnya)

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah yang kuat lagi amanah” (Surah al-Qasas:26).

Dua ciri ini hendaklah dilihat dalam kerangka jawatan yang hendak diberikan. Jika jawatan itu membabitkan kewangan umpamanya, maka kemampuan dalam pengurusan kewangan dan digabungkan dengan nilai amanah dalam diri calon yang dilantik. Begitulah juga jawatan dalam bidang-bidang yang lain. Maka dilihat kemampuan calon dalam tanggungjawab yang hendak diberikan dan nilai amanah dalam dirinya.

6. Kata Syeikhul-Islam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya Al-Siyasah al-Syar`iyyah fi Islah al-Ra`iy wa al-Ra`iyyah:

“Hendak dipastikan orang yang terbaik baik setiap jawatan, kerana sesungguhnya kepimpinan itu mempunyai dua rukun iaitu al-Quwwah (kekuatan/kemampuan) dan al-Amanah…Al-Quwwah dinilai pada setiap kepimpinan berdasarkan keadaannya. al-Quwwah dalam mengetuai peperangan merujuk kepada keberanian hati, pengalaman dalam peperangan, tipu daya peperangan kerana peperangan itu adalah tipu daya dan kepada kemampuan dalam berbagai jenis peperangan…al-Quwwah dalam kehakiman manusia merujuk kepada ilmu mengenai keadilan seperti yang ditunjukkan oleh al-Quran dan al-Sunnah dan kepada kemampuan melaksanakan hukum. Dan amanah pula merujuk kepada perasaan takutkan Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dan tidak takutkan manusia (sehingga mengabaikan Allah-pent.)”. (m/s 26. Kuwait: Dar al-Arqam)

7. Ertinya, sebelum seseorang itu mengundi, dia hendaklah memastikan individu yang diundi itu berkemampuan melaksanakan tanggungjawab bagi jawatan tersebut dan mempunyai nilai amanah dalam diri yang tinggi. Jika tidak, bererti dia memberikan undinya kepada orang yang zalim yang akan mengkhianati tanggungjawab. Apatahlagi, jika calon itu memang sudah ada rekod buruk dalam tanggungjawabnya. Juga, hendaklah dipastikan kesan undi itu tidak membawa keburukan kepada negara secara umumnya. Allah berfirman: (maksudnya)

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang membuat zalim nanti kamu akan disambar oleh api neraka sedangkan kamu tiada sebarang penolong pun selain dari Allah. kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan” (Surah Hud: 113)

8. Maka, kita tidak boleh mengundi seseorang calon hanya kerana hubungan keluarga, atau sahabat atau parti. Sebaliknya, hendaklah atas kelayakan dan kesan undian itu. Justeru itu Nabi s.a.w tidak memberikan jawatan kepada Abu Zar kerana beliau tidak berkemampuan. Sekalipun Abu Zar seorang sahabat baginda yang soleh dan disayangi oleh Nabi s.a.w. Baginda bersabda:

“Aku bertanya: “Wahai Rasulullah! Tidakkah mahu engkau melantikku?”. Baginda menepuk bahuku dan bersabda: “Wahai Abu Zar, Sesungguhnya engkau ini lemah, sedangkan jawatan itu adalah amanah. Ia pada hari akhirat nanti adalah kerugian dan penyesalan, kecuali sesiapa yang mengambilnya dengan kelayakan dan menunaikan apa yang menjadi tuntutannya. (Riwayat Muslim).

9. Maka, undi dalam pilihanraya itu bukan sesuatu yang tiada nilai di sisi Islam. Sebaliknya, undi itu boleh menyebabkan seseorang mendapat pahala, ataupun mungkin mendapat dosa. Undilah yang berkelayakan dan memberikan kesan yang baik kepada negara dan rakyat.


http://drmaza.com/home/?p=1353

Marina Mahathir writes on her Bersih rally experience

Marina Mahathir

July 11, 2011

So I went.

I have to say that the night before I had many many misgivings, especially after reading about the army doing exercises with the FRU. Could the government seriously be contemplating shooting their own people? Who knows? My stomach was in knots thinking about the many young people I knew who were intent on going, including my daughter. Would I be able to forgive myself if something happened to them?

After seeking advice from various friends, I finally decided that I could not stay safely at home while my daughter, friends and colleagues faced possible danger. I had to walk with them. Besides even if I stayed home, I would have spent all my time worrying. So I had to go.

A friend who lived in the city offered to be my protector and together we devised a plan on what to do. Hubby was supportive and gave some advice on how to stay safe. My neighbours also wanted to come along. So fairly earlyish, my friend drove over to get me with no problem and we headed back into the city. Despite the roadblocks in some areas, we encountered no problems. In fact driving into KL was so pleasant because the roads were so clear. The police directed traffic where they had to and were generally cooperative (except for one we saw arguing with a man trying to get into his own condo). We got to a roadblock in the KLCC area and my friend explained that he lived in the area and they let us through, four people in a car dressed as if we were going hiking!

From my friend’s apartment block, we walked to Times Square and parked ourselves at the Starbucks for a coffee while we waited. A cursory look around the outlet and mall revealed that many people were doing the same thing. Meanwhile a whole van of police was stationed outside the mall but after a while they all went off.

We kept in touch with various friends around the city to find out where they were and what the situation was. At about 12.30 we started to walk up Jalan Hang Tuah towards the stadium area. We were not in big groups, just people out on a weekend stroll. We thought we would encounter police in front of the big police headquarters in front of Pudu Jail but there was nothing. When we got to the corner of Jalan Hang Jebat, we saw some police motorcycles and only a couple of cops. Lots of people were just sitting on the curbside under the eye of the cops. It was pretty clear what all these people were there for.

We walked along Jalan Hang Jebat in front of Stadium Negara towards the OCM and found many other friends waiting there. Apparently at one point the cops had given chase even though there was no reason to and caught some people and hauled them off. But from then on we could sit and wait by the curb without anyone disturbing us.

Jalan Hang Jebat and the small road that led up to Stadium Merdeka stayed pretty quiet. Members of the Bar Council (who had to suffer wearing their suits in the heat just so that we could spot them easily) walked around observing what was happening. At one point one woman in a suit sat herself at the intersection to take notes.

We all debated whether to stay there or move down to Petaling Street but we were afraid that we wouldn’t be let back up again. Then it started to rain. My friend and I sought shelter under some hoarding along with young people. Just then I got a message that we were to go to KL Sentral. After confirming this with a friend at Sentral, my friends and I started to walk down Hang Jebat just as a large group of people started walking up. The rain was pouring at that point and I didn’t know quite what to do, whether to tell people they should turn round or not.

Seeking shelter for a while under a shop five-foot way, I talked to various other friends and eventually decided to head back to the stadium area where I found my daughter and lots of other friends there. The main group earlier had gone up to Stadium Merdeka, did some chanting in front of the FRU and then headed down again. But many people hung about just to observe everything and soak in the atmosphere. One group of young people had yellow ribbons on sticks and started a little dance. Others were buying ice cream from a bicycle vendor who came by. There was a real carnival atmosphere.

I have to say that I never felt safer than when I was in the crowd. People recognized me and said hello. Some wanted to take photos. It didn’t feel any different from any other Saturday out. And to be perfectly fair, the cops and FRU in my area showed admirable restraint. They saw that people were not doing anything more than chanting and nobody was harming anyone so they just stood there and left everyone to do their thing. We came across a whole FRU unit blocking a lane next to the Chinese temple at the roundabout at the bottom of Jalan Maharajalela, waved at them and they waved. Cool cops!

Of course not everyone had the same experience. Here’s an account from a colleague who was in a different street:

Unfortunately my experience wasn’t so benign. I was part of the marchers (along with A and others) who were effectively kettled by the police in Jalan Pudu. FRU units to the front and back of us prevented us from leaving, and we were trapped by the walls of a construction site opposite Tung Shin Hospital after the FRUs pushed us back. It was probably the worst of the hotspots because of that: when the police started firing round after round of tear gas at us, we had nowhere to run to. I think they were determined to make an example out of us, because they bloody well tear-gassed and sprayed us with water cannons when they had no reason to do so.

We were all tear-gassed at least three, four times. An NGO staffer was hit by a canister. V told me that she saw people jumping off the second floor of the Puduraya bus terminal because the police had released tear gas too close to the terminal and the wind carried the fumes into the enclosed building. When the marchers ran for shelter in Tung Shin Hospital, the police fired tear gas and water cannons INTO the hospital grounds. Later the police lured us into re-assembling on the road on the pretext of negotiating a peaceful dispersal. They arrested the MP (Sivarasa) who was doing the negotiating, then — after ordering us to sit down so (as we realised later) we would be sitting ducks — they fired more tear gas and water cannons at us. A, myself and our companions eventually managed to find a way out from the trap via the Santo Antonius church and (irony of ironies) the car park of the Hang Tuah police station (near the monorail station). There were so many very brave people yesterday.

I now know that smearing toothpaste under the eyes to reduce irritation caused by tear gas actually works (thanks, A)! I’m still itchy and short of breath from all that tear gas, which is a bit annoying. But really, mostly what I remember of the rally was how moving it was: the solidarity among the protesters, how people looked out for one another. Whenever I was tear-gassed there was a stranger running along at my side and offering me and my friends salt to counteract the effects. When the police sprayed chemical-laced water cannons into the crowd and the people affected cried out for water to wash the stuff away, others turned and ran back toward the cannons with bottles of water to help. People helped others climb up a hill towards the hospital to escape (some guy helped me up the steep slope). Someone always stepped up to make sure that a panicked run doesn’t turn into a stampede, including an elderly woman who took it upon herself to guide the marchers to safety. She’s a first-time marcher to boot! Actually there were lots of first-time marchers, and more young middle-class urbanites than I’ve ever seen at any other rallies including the 2007 Bersih rally. At one point people started picking up the tear gas canisters and throwing them back at the police, or kicking the canisters safely away from the marchers and bystanders. I heard via the #bersihstories Twitter hashtag when the police fired tear gas into Tung Shin, there were people who grabbed the canisters and wrapped them in their own towels, then threw the canisters into the drain so there wouldn’t be so much fumes.


And another one, about people’s goodness:

My group has a lovely little story to tell as well, of how we escaped from the Tung Shin hospital area after one of the tear gas attacks. We took a little alley uphill between the shophouses, and there was a block of flats there. One of the residents told us to go through the building to get out through the back! We climbed upstairs and then along the opposite corridor a woman shouted and pointed, “That way, go that way, there is an exit out the back!” and we scuttled along our corridor, down the back stairs and found ourselves safe outside on Changkat Tung Shin or something like that.

Rakyat all contributing in their own ways!


There are many stories and photos, both good and bad, of the whole event. But to me what was most important was that Malaysians proved two things: one, they can assemble together on a common cause peacefully and two, therefore showed that they are a mature people. The fact is that there were all kinds of people there, young and old, all races and religions and all classes and creeds. I bumped into many young people, the children of my friends, who had come to see what it was all about and decide for themselves what to think about the issue.

Whatever one thinks about the issue that Bersih is espousing, we should all be proud of our fellow Malaysians who did not, despite dire predictions by some, behave like hooligans and destroy property and hurt one another. There were people hurt and one death but people who had participated in the rally did not cause them. The restaurants and shops around the area were doing roaring business as people got thirsty and hungry.

There are also some people claiming that the world now has a bad impression of Malaysia because the foreign media (and the local media for that matter) reported only about the teargassing and water-cannoning. I think people are confusing the government with the people. Yes, the world now has a bad impression of the Malaysian government because it has handled this whole issue so badly. They don’t have the same impression of the Malaysians who stood up for their rights and their cause.

And by the way, I can’t believe some of the mean things being said about the man who died after being teargassed! My goodness, every time I read totally uncompassionate things like that, I know that I’m on the right side.

The above is a posting by the author on her blog.


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/3112-marina-mahathir-writes-on-her-bersih-rally-experience.html

Dr M's former secretary writes on July 9 rally

Matthias Chang

July 10, 2011

Barisan Nasional’s War of Intimidation has backfired. Malaysians no longer fear the sight of armed security forces, the threat of racial riots and or the Communist bogey. Pictures of the peaceful determination and resolve of the Bersih demonstrators say it all. Objective Malaysians (the silent majority) cannot but be impressed with the maturity and faith of those who were willing to face arrest and police intimidation to uphold their principles.

Matthias Chang

Yes, Malaysia is not Tunisia, Egypt, Bahrain, Yemen etc. but there is a common thread – the people’s frustrations (real or otherwise) and the need for expressing their discontent cannot be suppressed. The arrogance of power is no match for grass-root activism.

It is indeed ironic that the “1Malaysia” slogan of the Prime Minister (a united multi- racial Malaysia) was reflected more in the ranks of the Bersih 2.0 campaign on 9th July 2011 than in the ranks of political opportunist and upstart Khairy Jamaluddin’s miniscule band of “Red Shirts” provocateurs. Perkasa as predicted had no mass following and was totally absent in spite of its provocative bravado.

'Blue Ocean Strategy'

I have been informed that some of the Prime Minister’s close advisers on strategy are so-called experts on “Blue Ocean Strategy”, the essence of which is to “make the competition irrelevant and creating uncontested market place”.

After the fiasco on 9th July 2011, may I suggest to the Prime Minister and theentire Barisan Nasional leadership that their first priority is to dump these political wannabes who are totally devoid of any knowledge and experience of the political realities on the ground.

The “political competition” of the Opposition has become more relevant than ever and has captured and occupied more effectively – physically and mentally both the uncontested and contested “political market place”.

The BN government has spent RM billions, but has yet to show concrete results “on the ground, at the grass-roots level”. If these assholes cannot even handle a simple issue of a public demonstration, and the Prime Minister and the entire BN leadership still insist on relying on this bunch of immature political wannabes, then there is but one conclusion – Barisan Nasional will suffer a major setback in the coming General Election.

And if the election is held this year, I am willing to put my reputation on the line as a former political secretary to the fourth Prime Minister, that Barisan Nasional will never be able to reclaim the 2/3rd majority in Parliament as well as the four state governments controlled by the Opposition coalition.
The Prime Minister will be ousted within six months from date of the election.

Advice to PM: Send Hisham to be psycho-analysed

All these so-called advisers and political pundits can do a better service to the nation if they just spend 24/7 for an entire month, watching the Chinese historical epic “The Three Kingdoms” on sale in any DVD shop in Malaysia. They may just be able to learn some basic lessons on Political Strategy 101.

My second advice to the Prime Minister is to send his cousin, the Home Minister to be psycho-analysed for “Enlarged Ego Syndrome” (EES) and to revamp the entire senior management of the national security apparatus of the Polis Diraja Malaysia (the Royal Malaysian Police Force).

My third advice to the Prime Minister is to place in cold storage, the irrelevant UMNO Youth leader. If you do that, you would have – to a certain extent – applied the Blue Ocean Strategy. Your biggest problem and challenge is internal, within the ranks of your party – UMNO political warlords, not the Opposition parties.

These UMNO leaders are intellectually bankrupt and politically outdated.

Lessons

What lessons can we draw from today’s event? To draw any conclusions and learn from the experience, we have to address the following questions:

Firstly, why did the so-called Blue Ocean Strategy experts fail to anticipate a repeat of Bersih 2007 and take pre-emptive measures?

Secondly, why did the national security apparatus fail to anticipate Bersih 2.0? When were the Prime Minister and the cabinet briefed on the Bersih 2.0 demonstration?

Thirdly, why did the Barisan Nasional government allow the Perkasa provocateurs to hijack the stage to mount their ill-conceived fascist-like reaction to Bersih, followed by the immature UMNO Youth’s belated bravado?

Fourthly, why did the Prime Minister, after agreeing to allow Bersih to congregate in a stadium, not follow through with that magnanimous decision by directing the police to grant the relevant permits, but flip-flopped and allowed the security apparatus to take complete charge?

Fifthly, what made the Barisan Nasional propaganda machinery think that by locking down the entire city since Friday evening, there will be a blowback – anger and opposition by the grass-roots – against the organisers of the Bersih 2.0 demonstration, and not against Barisan Nasional for their high-handed action?

Sixthly, was there any evaluation that by taking the sledge-hammer approach to Bersih 2.0 demonstration for “fair and clean elections”, the Barisan Nasional government will be able to retain its supporters and gain new adherents or on the contrary piss off its very own supporters and alienate further the 40% undecided voters?

Finally, what were the identified strategic objectives to be gained by adopting the sledge-hammer approach and how would they enhance the results in favour of the Barisan Nasional government in the coming General Election?

I am curious to know from the Blue Ocean Strategists, the Political Secretaries, the Special Officers and the highly paid consultants what Strategic Briefs/Memoranda that they have submitted to the Prime Minister and the Barisan Nasional leadership.

The rakyat has the right to know as well. It is arrogance, height of irresponsibility and a dereliction of duty if no detail briefs were prepared and submitted for consideration.

Repair period

It is my estimation that it will take a minimum of ten months at the minimum to repair the damage done to the image of the Barisan Nasional in general and the prime minister in particular, provided there is a coherent strategy to address and resolve the issues that are close to the hearts and minds of the grass-roots and the sophisticated urban middle-class voters (young and old).

The administrative machinery is a giant bureaucracy – a super oil tanker. From top down, over 95 percent of the manpower is project-orientated, in plain BN language, money-orientated – “what’s in it for me” mentality. Everyone is eyeing the multi- billion dollar cake, the multi-billion dollar patronage gravy train.

But all that is required is going back to basics.

Matthias Chang, a lawyer by profession, served as political secretary to then prime minister Dr Mahathir Mohamad.

Related:

Dr M's former political secretary blasts Najib's crackdown on Bersih


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/3105-dr-ms-former-secretary-writes-on-july-9-rally.html

Lim Kit Siang: Najib becoming the first 'Kafkaesque' PM


Lim Kit Saing
July 7, 2011

Statement by DAP advisor Lim Kit Siang

Datuk Seri Najib Razak runs the risk of becoming the first Kafkaesque Prime Minister in Malaysia who does not mean what he says and does not say what he means.

“Kafkaesque” relates to or suggestive of Franz Kafka or his writings and is often applied to bizarre and impersonal administrative situations where the individual feels powerless to understand or control what is happening.

The national sigh of relief evoked by the wise and just intervention of the Yang diPertuan Agong on Monday – that the “gathering storm” in the past week over the Bersih 2.0 rally on July 9 calling for free, fair and clean elections could be dispelled – lasted only 24 hours, for it proved to be both short-lived and premature.

As a direct consequence of the wise and just intervention of the Yang di Pertuan Agong, Bersih organisers called off the July 9 march and instead agreed to hold a rally at any stadium as proposed by the Prime Minister, Datuk Seri Najib Razak.

However, when the Bersih organisers decided on Merdeka Stadium as the venue for the peaceful rally for free, fair and clean elections, all sorts of roadblocks and obstacles were thrown up by the various authorities despite the fact that such a rally at Merdeka Stadium had the blessings of the Yang di Pertuan Agong, viz:
The Home Minister, Datuk Seri Hishammuddin Hussein’s insistence that Bersih is still illegal (suggesting that the Yang di Pertuan Agong had met with unlawful characters), that the Bersih T-shirts were still unlawful and that the law would apply to close to 200 persons arrested in connection with the proposed Bersih 2.0 march on Saturday;
Police insistence that the Bersih stadium rally requires a police permit;
The snub by the Merdeka Stadium authorities refusing to allow the use of the stadium for Bersih 2.0 rally; and
The statement by the Minister for Information, Communications and Culture Datuk Dr. Rais Yatim late yesterday evening that the Cabinet had decided not to allow Bersih to use Merdeka Stadium as the venue for the July 9 rally.

Najib capped these roadblocks and obstacles with his most irresponsible act in his 27 months as Prime Minister when he “passed the buck” of the Bersih 2.0 stadium rally to the police claiming that Bersih, “although still an illegal entity, will have to make an official application to the police” – without explaining how an illegal entity could make such an application or why the Prime Minister is not prepared to take responsibility for the stadium rally which has the blessings of the Yang di Pertuan Agong but allow it to be derailed.

With the refusal of the Home Minister to stand down the police apparatus of repression and reports of the Federal Government suspending multiple public services this weekend including full or partial clampdown on the internet to foil the Bersih 2.0 stadium rally at Merdeka Stadium, unnecessary police roadblocks choking traffic and business, it would appear that the just and wise intervention of the Yang di Pertuan Agong had been in vain.

At the height of the Egyptian popular uprising in February, Najib called for an end to the bloodshed in Egypt and stressed the importance for its people to decide the future of the country.

He said the Malaysian government want both sides – Egyptian President Hosni Mubarak and Egyptian protestors – to not resort to any form of violence and there not be any casualties as “the people only want to show where they stand regarding the leadership of the Egyptian government”.

Najib had added: “In a democratic system, we must prioritise the people and that is why any solution in Egypt must be based on demands and wants of the people to determine the future of their government.”

Why then is Najib ignoring his own advice to Mubarak in February?

Why has Najib allowed the authorities to step up their threats in the joint police-army crowd control simulation exercise two days ago, conspicuously warning that participants will be short if a dispersal order is not heeded?

It is reported that the Prime Minister will be leaving for overseas tomorrow. He should not do so but should be in the country to ensure that the Bersih 2.0 stadium rally on July 9 as agreed upon as a result of the wise and just intervention of the Yang di Pertuan Agong and with his concurrence is held in a smooth, peaceful and orderly manner.


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/press-unedited/3088-lim-kit-siang-najib-becoming-the-first-kafkaesque-pm.html

PAS wants duo on trial, info cascade by rally goers

Harakahdaily KUALA LUMPUR, Jul 11: PAS has condemned the brutality which accompanied the crackdown on Bersih protesters last Saturday, and urge Inspector General of Police Ismail Omar and his deputy Khalid Abu Bakar (pics right) to resign and face a tribunal.

“With so many images and video clips shown, the devious statement from the IGP and his deputy alleging that the police were assaulted and provoked forcing them to act only serves to expose their own lies.

"PAS strongly condemns the police’s barbaric actions which also caused the death of Baharudin Ahmad and injured dozens of people. Hundreds had been kicked, beaten and dragged into trucks, showing a very disgusting side of the security personnel,” said PAS information chief Tuan Ibrahim Tuan Man in a statement today.

The massive rally which attracted some 50,000 people at several locations in the city centre was attacked by thousands of police who released tear gas, with hundreds of video clips making their way online showing police brutality on peaceful protesters.

Hours after the protest, a visibly shocked Ismail quickly downplayed the rally, claiming only 5,000 to 6,000 people had attended. Based on such a claim, it would mean, albeit incredulously, that for any group of four people, one was arrested.

Information cascading

Tuan Ibrahim, who was among the thousands at the rally, stressed that Bersih participants were peaceful unlike the government propaganda in the run up to the July 9 rally.

The Pahang PAS commissioner urged said those who attended the rally should spread information about the rally and share their experience to friends and families to counter UMNO's divide and rule tactic.

“If each of the 50,000 people spreads their experience of (joining) Bersih to ten persons, we will have 500,000 who will know and feel. This 500,000, if each of them share to five, then 2.5 million Malaysians who couldn’t be with us on that day can be part of the feeling of being a united Malaysia.

"We will then realise that the attempt to portray that Malaysians were divided is just a ploy of UMN and Barisan Nasional to stay in power,” explained Tuan Ibrahim.

Tuan Ibrahim was however quick to remind his earlier caution to Pakatan Rakyat parties not to take for granted the massive turnout in support of Bersih.

“The people support Bersih 2.0 solely to make sure their votes are not offset illegally by phantom voters or unverified postal votes, as well as to ensure they are allowed to make an informed decision," he stressed.

“The people who supported Bersih 2.0 will not vote for us if we perform poorly and failed to instil confidence in our ability to govern," he warned.

On the death of Baharudin Ahmad, he offered the Islamic party's condolences to the family.

“We hope that this tragedy will further ignite the rise of the people to change this tyranical government,” he added.

Related:

Bersih's first martyr as another 50,000 defied threats


http://en.harakahdaily.net/index.php/headline/3116-pas-wants-duo-on-trial-info-cascade-by-rally-goers.html

'Authorities cannot deny heavy handed action' - Bersih

Bersih 2.0 Steering Committee

July 11, 2011

STATEMENT BY BERSIH Bersih 2.0 would like to formally extend its deepest condolences to the family of Allahyarham Baharuddin Ahmad on his passing on. From the reports we received, the primary factor in this tragic loss of life was the heavy handed action of the police and their complete failure to provide proper and timely medical aid to Allahyarham Baharuddin Ahmad.

This was only one of many actions by the police on the 9th of July that resulted in severe injury. There is clear video evidence showing the police firing tear gas into the compound of Tung Shin Hospital as well as numerous instances of police beating unarmed members of the public.

A number of individuals including Member of Parliament YB Khalid Samad was also badly hurt when hit by a tear gas canister fired into the crowd. There are numerous other such instances. We encourage participants with photographic and video graphic evidence of such incidents to submit them to us.

These unwarranted attacks against a peaceful gathering of unarmed citizens are nothing short of shocking. These acts of violence were witnessed both by Malaysians and the rest of the world. They demonstrate beyond doubt the utter failure of the authorities to uphold and protect the most basic human rights that are enshrined in the Federal Constitution.

What is even more disappointing is the continuing denial of these actions by the Prime Minister and the Inspector General of the Police. The statement by the former that there was "no physical contact" in actions between the police and those who had gathered peacefully completely flies in the face of extensive video evidence, as does the statement of the IGP denying that tear gas was fired into the Tung Shin hospital grounds. We expect much higher standards of integrity from those entrusted with leading our nation and keeping it safe.

Six individuals continue to be detained without trial in complete contravention of their human rights. Member of Parliament YB Dr. Michael Jeyakumar has recently been admitted into the National Heart Institute and we are gravely concerned for his health and the well-being of all six detainees. They have done nothing wrong, and we insist that they be released immediately without any conditions.

We are also alarmed that police continue to arrest individuals simply for wearing Bersih t-shirts, as was reported in Sabah on Sunday night. There is absolutely no need for such paranoid harassment, and the authorities must stop these actions at once.

All these acts of repression have not diluted our resolve to push ahead for clean and fair elections. It is clear from the massive turnout on the 9th of July that a huge number of Malaysians agree that things are not right with our nation's electoral system.

We have been moved by the continuing expression of positive experiences on the 9th of July, especially the #BersihStories on Twitter. The great solidarity and love for one another, across racial boundaries, that Malaysians have shown in the face of great adversity affirms that our shared desire for a better Malaysia burns brightly in all our hearts.

Our commitment to electoral reform must and will reflect the great bravery and unity demonstrated on the 9th of July, and the spirit we witnessed will continue to be our inspiration.

Bersih Steering Committee


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/3115-authorities-cannot-deny-heavy-handed-action-bersih.html

Questions surround Baharudin's death despite police denial

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, Jul 11: The family of the late Baharudin Ahmad, one of the protesters at Bersih's massive rally on Saturday whose funeral was attended by Pakatan Rakyat top leaders yesterday, has disputed claims by police that he had died of heart problems.

Earlier reports said Baharudin, 56, had suffered difficulty in breathing after the police charged tear towards him to disperse crowd of people near KLCC. He then collapsed, but was denied immediate care due to ambulance being prevented from arrival.

DISTRAUGHT ... Baharudin's son Nazrul addressing the crowd of visitors at his home

Following the release of Baharudin's body from Kuala Lumpur Hospital which conducted a post-mortem, speculation has been rife over the circumstances surrounding his death, even as Kuala Lumpur deputy police chief Amar Singh, the man tasked by the force to answer questions on police highhandedness, took pains to claim that police played no role in his death.

A nephew of Baharudin, Azhar Kassim told Harakahdaily: “Four of his chest bones were broken and 3 teeth were also broken,” said Azhar Kassim, during funeral services at his house in Taman Keramat.

According to Azhar, his uncle had once served in the army and then as member of the police's reserve force.

“He has no asthma, heart problem nor diabetic, he only had high blood pressure. He was healthy,” he added.

As press time, the hospital had yet to release the post-mortem findings even though the go-ahead was given for the burial.

Efforts by Baharudin’s second child Nazrul also failed to retrieve the report.

Nik Aziz leads du'a at Baharudin's home

Baharudin’s wife Rosni Melan said her husband had left home after the Zohor prayer for KLCC, while she had gone out earlier to attend the rally with her friends.

Large crowd at funeral

Earlier during his funeral, there was a continuous stream of visitors, including Bersih chairperson Ambiga Sreenevasan and Pakatan Rakyat top leaders. Among them were Opposition Leader Anwar Ibrahim, Selangor MB Khalid Ibrahim, DAP advisor Lim Kit Siang, Penang chief minister Lim Guan Eng, PAS deputy president Mohamad Sabu, vice president Husam Musa, central committee members Nizar Jamaluddin and Kamaruddin Jaafar, PKR deputy president Azmin Ali, vice president Nurul Izzah, among others. Later, a long procession accompanied Baharudin's coffin to the cemetery.

This was followed by a surprise visit from PAS Murshidul Am Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat, who made his way there immediately after touching down from his Umrah trip.

Welcomed by the family, Nazrul asked the Kelantan Menteri Besar to pray that his father had died as a shahid (martyr).

Nik Aziz said the real cause of Baharudin’s death would be eventually answered, "if not in this life, then in the hereafter".

"How we die, whether it is heart attack, or caused by assault, will all be revealed in the hereafter," he said.

On Bersih's eight demands on electroral reform, Nik Aziz reiterated their importance, and said he had never once experienced any clean and fair election in his political career.

Related:

Bersih's first martyr as another 50,000 defied threats


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/3109-questions-surround-baharudins-death-despite-police-denial.html

117K...err, 119k ... people tell Najib to go - and they are growing

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, Jul 11: Prime minister Najib Razak's call yesterday to the "silent majority" to make their stand know using online social media has found immediate takers.

Click here to view the Facebook page

At press time, more than 117,000 people have gathered in a Facebook page calling for his resignation, and the number is growing every minute since the page was launched over the weekend.

The Facebookers, cutting across racial and religius barriers, clicked the “Like” button on the page and posted various messages urging Najib to step down following the authorities’ harsh actions against the massive Bersih rally in the capital on July 9.

“Look at da unity here..this is what 1malaysia trully is..this is who we the people of malaysia really are..its racist b**tards like najjib & his goons which perpetuate racial segregation among da people...united we stand!!**ck off najib!!” wrote one.

Another broke out in poetics with several lines dedicated to the Agong seeking his attention.

“Ampun Tuanku Beribu-ribu Ampun,
Sembah Patik Harap DiAmpun,
Khabar Buruk Patik Sembahkan,
Harap Diteliti Dimurka Jangan.

"Perdana Menteri menjadi kebencian,
Pasukan Diraja menjadi cacian,
Rakyat mahukan keharmonian dan keadilan,
Mohon Tuanku Terajui Pemerintahan."


One fan said the page served as a good venue for the public to respond to Najib’s call on the "silent majority" - phrase used by the government to describe those opposed to Bersih.

“He (Najib) said that many of the rakyat did not attend Bersih 2.0 because they ignored Bersih 2.0. Here to let him know, not attending does not mean not supporting,” he wrote.

And while this report reaches this paragraph, the “Likes” have grown to more than 119,000, an increase of more than 1000 supporters in a span of 10 minutes.

It now remains to be seen whether Najib will be welcomed home from his current visit to Turkmenistan with yet another Facebook page showing huge public disapproval, after a similar page set up last year in opposition of his Warisan Merdeka tower mega project in Kuala Lumpur.


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/3113-117kerr-119k-people-tells-najib-to-resign-and-they-are-growing.html

Hadi warns of larger protests - and not necessarily before election

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, Jul 10: PAS president Tuan Guru Abdul Hadi Awang warned Barisan Nasional that the massive Bersih protests in the capital yesterday was only the beginning of the people’s uprising.

ARRESTED TOO ... Hadi, seen here on a police truck with his political aide, says his arrest is "no big deal"

“This is just a preamble to the people’s uprising and if they are not prepared to make any reforms to the election system and democracy, bigger uprising will happen anytime, and it is not necessarily before election, but can be also after election.

"We’ll wait and see the government’s response,” the Marang member of parliament said upon his release last night.

Hadi was arrested around 2.30pm yesterday at KL Sentral station, alongside Salahuddin Ayub and Mahfuz Omar. While his deputy Mohamad Sabu who was a passenger behind a motorcycle, was rammed by a police vehicle, injuring him. Mat Sabu has since been unable to walk.

TARGET OF POLICE ... Mat Sabu attending the funeral for Baharuddin Ahmad, who passed away after collapsing during yesterday's protest, believed to be due to teargas.

"I am unable to walk. I have to be carried or place on a wheelchair, after the police hit me," Mat Sabu replied over SMS this morning when asked how felt.

The PAS leaders were among other Pakatan Rakyat and Bersih leaders, including Bersih 2.0 chairperson Ambiga Sreevenasan, who joined more than 1,600 others hauled up by the police.

They were among some 50,000 people who defied weeks of warnings by the authorities to stay away from the rally for electoral reform, following the government's refusal for Bersih to have its rally in a stadium as advised by the Agong.

Many at the rally yesterday had spoken of excessive force by the police on female members of the public, and Youtube videos posted hours after the protests yesterday showed how police personnel were acting with brute force on unarmed protesters.

Inspector General of Police Ismail Omar, visibly shocked at the presence of the huge crowd, quickly downplayed the rally, claiming only 5,000 to 6,000 people had attended. Based on such a claim, it would mean, albeit incredulously, that for any group of four people, one was arrested.

Hadi said people had come from every corner of the country despite the government’s intimidation and police provocation.

“Thankfully, everyone followed the leadership’s advice abstain from violence against the police or anybody, although some of us were severely harassed.

"This is because our aim was just to send the message of democracy to call for a clean and fair election,” he said.

Hadi said those who were arrested had made their contribution to the country’s democracy, adding that his own arrest was "no big deal" as it paled compared to others who had been jailed for years.


http://en.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/3106-hadi-warns-of-larger-protests-and-not-necessarily-before-election.html

Shukur: A. Samad Said dan golongan muda

Abd Shukur Harun
shukurharun@yahoo.com

Meneliti video dan gambar Himpunan Bersih 2.0 di Ibukota Sabtu lalu ada sesuatu yang menarik, iaitu kita dapat menyaksikan bahawa hampir lapan puluh peratus (80%) mereka yang menyertai Himpunan tersebut adalah golongan muda.

Ini semua phenomena yang menarik. Boleh jadi di antara mereka bukan dari kalangan pendukung parti politik tertentu, walaupun tidak dinafikan ada sebahagian mereka yang menjadi aktivis parti. Namun semua yang menyertai Himpunan Bersih 2.0 itu adalah rakyat yang sangat ingin kepada demokrasi dan mahukan pilihan raya negara ini dilaksanakan dengan bersih dan adil. Inilah yang mendorong mereka menyertai perhimpunan aman tersebut.

Phenomena menarik ini dirancakkan lagi dengan kemunculan Sasterawan Negara A. Samad Said di tengah-tengan Himpunan Bersih 2.0 tersebut di tengah-tengah suasana pergelutan dan semburan gas pemedih mata dari FRU. Sasterawan Negara itu dijangkakan akan menyerahkan memorandum Bersih 2.0 kepada Yang DiPertuan Agung tetapi dihalang.

Selama beberapa minggu sasterawan ternama itu menjadi perhatian umum kerana puisinya ‘Unggun Bersih’ yang diucapkannya di Majlis Pelancaran Himpunan Bersih 2.0 di Ibu Negara di mana berikutnya beliau dipanggil oleh pihak polis untuk disiasat.

A.Samad Said menjadi perhatian ramai sejak beliau mengambil bahagian dalam perhimpunan para pejuang bahasa di Ibu Negara beberapa tahun lalu kerana menentang dasar pengajian dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) Penglibatan Sasterawan Negara ini dalam Bersih 2.0 adalah manifestasi kekecewaan beliau dan beberapa sasterawan lain apabila menyaksikan suasana demokrasi di negara ini semakin tercabar dan menakutkan.

Yang menariknya empat lagi Sasterawan Negara memberikan sokongan kuat kepada A. Samad Said dalam memperjuangkan kebebasan berkarya. Di samping itu ada ramai lagi seniman – penyair, pelukis, kartunis, pemuzik – turut menyokong A. Samad Said.

Adalah sesuatu yang sangat menarik bahawa ramai para sasterawan dan seniman kini menyertai kebangkitan rakyat, terutamanya golongan muda dalam perjuangan menuntut demokrasi. Ini semua adalah perkembangan yang sangat menarik bahawa perjuangan ini ternyata disertai oleh pelbagai golongan dan dalam hal ini A. Samad Said tidak berseorangan.

Saya tertarik dengan pandangan Pengarah Eksekutif Merdeka Center Ibrahim Suffian dalam Malaysian Insider yang berkata bahawa meskipun bukan seorang ahli politik aktif, kemunculan Sasterawan Negara Datuk A. Samad Said dilihat telah membawa kewujudan paradigma baru dalam arena politik negara.

Menurutnya, seniman berusia 76 tahun ini menjadi perhatian selepas melahirkan puisi berjudul ‘Unggun Bersih’ pada majlis pelancaran perhimpunan Bersih 2.0 bulan lalu. Puisinya itu disusuli dengan ‘Peludah Warna’ dan dua lagi bakal menyusul.

Melihat pada perkembangan sejak sebulan lalu, Ibrahim melihat Samad sebagai menjadi ‘ikon’ kepada mereka yang mencintai dan mereka yang melihat tentang kesedaran baru tuntutan semasa’.

Ibrahim juga melihat kemunculan Samad akan membawa kelainan kepada penonjolan khususnya di kalangan orang Melayu.

Baginya, A. Samad Said telah membuktikan bahawa Bersih 2.0 tidak ada agenda politik, yang didakwa bertujuan memecahbelahkan orang Melayu. Bahkan, katanya, kemunculan Samad menggambarkan keperluan pengisian semangat kemerdekaan dan usaha membebaskan minda rakyat dihidupkan semula.

“Saya lihat ini gelombang baru. Pada akhir 1990-an, misalnya 1998, kita pernah menyaksikan Datuk Shahnon Ahmad, tetapi beliau terlibat dalam politik secara langsung dan mengkritik kepimpinan Dr Mahathir Mohamad (perdana menteri ketika itu).

Namun, katanya, Datuk Samad Said menggunakan pendekatan berbeza, yang telah diterima semua pihak dan kaum,” kata Ibrahim lagi.

Sesungguhnya kini ramai penganalisis politik dan sosial sedang memerhatikan dengan sungguh-sungguh phenomena baru ini. Ia sangat menarik bahawa kemunculan A. Samad Said dan sasterawan yang lain bertepatan dengan kebangkitan gelombang golongan muda yang mahukan demokrasi dan kebebasan, sebuah phenomena yang sewajarnya diberi perhatian oleh Pakatan Rakya, khususnya PAS sendiri yang berusaha untuk memenangi pilihan raya umum akan datang.

Gelombang kebangkitan golongan muda dan phenomena A. Samad Said ini adalah perkembangan baru yang sangat menarik untuk difikirkan dan seterusnya untuk dimanfaatkan.

Mereka ini mungkin tidak terikat dengan mana-mana parti politik, namun mereka menyebelahi rakyat yang menuntut demokrasi, hak-hak asasi mereka dan seterusnya keadilan sosial. Mereka akan menyokong mana-mana parti politik yang mendukung aspirasi mereka.

Kepada saya Himpunan Bersih 2.0 menghantar banyak isyarat yang penting bukan saja mengenai tuntutan pemulihan demokrasi tetapi juga hasrat golongan muda yang menjadi penentu masa depan negara.

Oleh itu bergantung kepada Pakatan Rakyat, khususnya PAS, yang merasakan ia adalah masa depan politik Malaysia, untuk membaca dan memanfaatkan perkembangan yang menarik ini. Saya yakin A. Samad Said dan para seniman lain serta golongan muda yang ramai akan terus bersama dengan gelombang perubahan ini walau pihak manapun yang menerajuinya.

Bagi pendukung Pakatan Rakyat dan PAS, khususnya, seharusnya tidak sekedar bergembira dengan kejayaan Bersih 2.0, justru yang lebih penting dari itu ialah memahami dan memanfaatkan situasi yang wujud.


http://bm.harakahdaily.net/index.php/articles/analysis-a-opinion/4307-shukur-a-samad-said-dan-golongan-muda-

Dari tingkat 14, hotel dekat Stadium Merdeka

Ahmad Lutfi Othman

Ketika menulis catatan ini, jam 11 malam Jumaat, 8 Julai, saya di tingkat 14, sebuah hotel berdekatan Stadium Merdeka. Saya terpaksa menyelinap masuk Kuala Lumpur lebih awal bagi mengelak sekatan pihak polis, apatah lagi dalam keadaan agak uzur dan masih bertongkat ini, kudrat amat terbatas untuk mengharung gangguan yang disengajakan pemerintah.

Selepas solat Maghrib tadi, bersama seorang teman, kami "bersiar-siar" sekitar bandaraya. Dari Kampung Baru, melalui Jalan Tunku Abdul Rahman, menuju Masjid Negara, seterusnya meninjau kawasan sekitar stadium yang menjadi tumpuan himpunan aman Bersih 2.0 esok petang. Tiada tanda-tanda ketegangan, cuaca pula menyenangkan, cuma orang ramai seperti menghindari jantung ibu kota.

"Memang dalam KL tak terasa gangguan polis. Sekatan dibuat di pintu-pintu masuk kotaraya," kawan saya di hujung talian menjawab bila saya beritahu Kuala Lumpur sunyi. "Orang yang terjejas kerana KL ditutup, khususnya peniaga, tak pasti akan mendendami siapa. Polis, Umno atau Bersih, ya ... Pakatan Rakyat?" tambahnya.

Polemik siapa bakal meraih keuntungan politik daripada "pengurusan" demonstrasi Bersih ini memang cukup menarik. Sejak Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah khas baginda, diikuti jaminan Perdana Menteri menyediakan stadium untuk perhimpunan, juga perisytiharan pengharaman Bersih, dan didahului oleh penangkapan dan rampasan gelombang kuning (termasuk penemuan senjata parang dan molotov cocktail yang meragukan), semuanya membuka ruang kepada pelbagai tafsiran.

Rupanya, cara dan gaya pengendalian himpunan ini tidak hanya tertumpu kepada aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetapi sarat dengan percaturan politik. Umno yang nampak keseorangan (tanpa sokongan pemimpin sekutunya dalam BN) dan hanya didukung Perkasa, di samping barisan pimpinan mudanya dalam Patriot (dengan lagak bagaikan kumpulam samseng), ternyata gelisah.

Umno jelas tersepit dengan titah Agong. Selama ini, para pemimpinnya begitu ghairah mengeksploitasi titah Raja-Raja Melayu yang dilihat boleh membawa keuntungan politik kepada parti itu. Pemimpin dan aktivis Pakatan Rakyat sentiasa dimomokkan dengan pelbagai istilah yang boleh memberi gambaran bahawa mereka sanggup memperjudikan kepentingan dan masa depan Melayu, demi survival politik.

Sasaran akhirnya masih tidak berubah, iaitu usaha merebut sokongan dan simpati pengundi Melayu luar bandar, yang dilihat cukup kritikal dalam menentukan siapa bakal menerajui kerajaan selepas pilihan raya umum ke-13 nanti. Saya kira himpunan Bersih 2.0 ini bakal menarik lebih sokongan masyarakat bukan Melayu berbanding perarakan pertama pada 2007 dahulu. Malah, pendekatan keras kerajaan menanganinya menjauhkan lagi pengundi Cina daripada BN.

Yang lebih diperhatikan, bagaimana akhirnya persepsi masyarakat Melayu, terutama di kampung-kampung, terhadap demonstrasi ini? Berkesankah propaganda Umno untuk memalit imej negatif kepada Pakatan Rakyat, khususnya para pemimpin Melayu di dalamnya? Justeru, dari awal, "sisi negatif" Pengerusi Bersih, Ambiga Sreenevasan, sengaja diperbesar-besarkan, termasuk oleh Najib Razak sendiri.

Khutbah Jumaat yang disediakan Jakim pada 8 Julai turut secara tidak langsung mengecam Ambiga dan menyifatkan "sesiapa sahaja yang terlibat dan bersekongkol dengan golongan ini telah mengkhianati agama Allah, terpesong dari ajaran Rasulullah dan melakukan dosa besar".

Najib juga, pada 6 Julai, siap dengan pakaian "pahlawan Melayu" dalam majlis silat lincah, mempertahankan kumpulan yang mana mahagurunya, Omardin pernah memberi amaran kepada Bersih supaya membatalkan hasratnya jika tidak mahu "berperang" dengan pengamal silat di negara ini.

Selain itu, paparan kain rentang dalam demonstrasi Ketenteraman Awam sempena Eksesais Bersatu Aman 2/2011 di antara Angkatan Tentera Malaysia dan Unit Simpanan Persekutuan (FRU) di Kem Sungai Besi di Kuala Lumpur, pada awal minggu lalu juga menimbulkan kontroversi. "Bersurailah kamu kalau tidak kami tembak" - tertera di kain rentang itu yang turut memuatkan maksud yang sama dalam tulisan Jawi, Cina dan Tamil.

Namun, yang lebih menimbulkan masalah kepada saya adalah deadline Harakah yang mesti dibereskan sebelum tengah malam ini, sedangkan esok petang baru berlangsung satu babak penting yang ditunggu-tunggu ramai. Harakah edisi Isnin akan berada di pasaran, seawalnya pada pagi Ahad, 10 Julai, tetapi kami tidak sempat untuk membuat liputan apa-apa perkembangan yang berlaku mulai jam 1 pagi Sabtu, 9 Julai.

Ketika akhbar-akhbar harian menghidangkan pelbagai perspektif tentang demonstrasi Bersih itu pada subuh Ahad dan media elektronik sudah melaporkannya petang Sabtu lagi, manakala dunia siber heboh sejak petang 9 Julai melalui laporan langsung, Harakah nampaknya begitu ketinggalan zaman.

Kami hanya mampu membentangkan analisis dan liputan Harakah untuk tatapan pembaca pada pagi Khamis, 14 Julai, iaitu selepas
lima hari perhimpunan penuh bersejarah itu. Demikianlah kedudukan Harakah, sebagai lidah rasmi PAS, yang dibenarkan terbit dua kali seminggu, dan terus terikat dengan pelbagai kongkongan dan peraturan "karut-marut".

Dalam keadaan itu, ia mengingatkan saya tentang lapan tuntutan Bersih bagi mereformasikan sistem pilihan raya negara; antara lain adalah akses kepada media. Pada hemat saya, berbanding dengan tuntutan yang lain, Bersih sepatutnya memberikan lebih tumpuan dan penekanan dalam aspek yang cukup penting dan harus disegerakan ini.

Lihat saja gelagat media mutakhir ini, mengulas isu perhimpunan Bersih. Terutama dalam media berbahasa Melayu, yang dikuasai pemerintah, hampir tiada ruang buat pemimpin Bersih dan Pakatan Rakyat mengemukakan pandangan, apatah lagi menjawab segala tohmahan, sebaliknya audien terpaksa menerima muntahan propaganda yang memualkan.

Dalam memorandum yang diserahkan Bersih kepada Agong pada 10 November 2007, dijelaskan tiga tuntutan mengenai media:
1. Merombak undang-undang yang sedia ada yang telah membolehkan media cetak dan penyiaran dimonopoli oleh para proksi Barisan Nasional;
2. Peruntukan undang-undang bagi membolehkan semua parti politik mendapat akses atau capaian percuma kepada TV dan radio awam serta akses secara adil (percuma atau berbayar) kepada media swasta;
3. Peruntukan undang-undang bagi menjamin hak semua parti politik dan calon untuk menjawab segala bentuk tuduhan dan kritikan ke atas mereka menerusi media.


Saya kira, selepas demonstrasi Bersih 2.0 ini, Harakah perlu untuk memperincikan, bukan sahaja 8 tuntutan Bersih tetapi juga membedah seluruh sistem demokrasi dan proses pilihan raya yang serba pincang dan tempang ini.


http://bm.harakahdaily.net/index.php/columnist/editor-harakah/4305-dari-tingkat-14-hotel-dekat-stadium-merdeka

Kekalkan Momentum BERSIH 2.0


Nasrudin Hassan at-Tantawi


Tema Aidil Fitri tahun ini ialah : Kuning

1. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia dan seluruh warganya mengucapkan sejuta tahniah dan syabas buat seluruh anak muda negara yang mempamerkan satu kebangkitan luarbiasa pada 9 Julai 2011 dalam memperjuangkan 8 tuntutan BERSIH 2.0 agar ia menjadi satu realiti kelak insyaallah. Sekaligus mempamerkan kualiti solidariti rakyat yang semakin baik dan erat dari pelbagai bangsa, bahasa dan warna kulit dalam memperjuangkan hak bersama.

2. Biarpun tanpa baju BERSIH 2.0 berwarna kuning yang tertera senarai 8 tuntutan, namun kandungan 8 tuntutan itu telah menjadi slogan dan laungan para peserta BERSIH 2.0 sepanjang himpunan berlangsung di bawah siraman water canon dan tembakan gas pemedih mata. Tidak hilang seri himpunan BERSIH 2.0 tanpa baju rasmi himpunan kerana fokus adalah kepada senarai 8 tuntutan yang dikemukakan, bukan pada warna bajunya semata - mata.

3. Peserta tidak memakai baju BERSIH 2.0 kerana mematuhi ketetapan penganjur yang memberi kebebasan kepada peserta himpunan untuk tidak memakai baju rasmi BERSIH 2.0 ekoran tekanan menggila dari pihak pemerintah. Bagai hilang aqal dan rasional, mereka rakus menangkap sesiapa sahaja yang memakai baju BERSIH 2.0 tanpa soal dan usul simpati.

4. Biarpun sekatan dikenakan dari segenap penjuru alam beserta ugutan, ancaman, tekanan, fitnah, tohmahan, tangkapan dan halangan, ternyata tidak mampu menghalang rakyat dari seluruh negara mewakili keseluruhan rakyat yang prihatin memasuki ibukota untuk menjayakan himpunan BERSIH 2.0 tersebut. Pastinya mereka kehairanan, setelah sedemikian rupa tindakan mereka ke atas BERSIH 2.0 termasuklah menggunakan televisyen, radio dan iklan sebagai propoganda membusuk dan mengotorkan imej BERSIH 2.0 namun BERSIH 2.0 tetap bersih dan himpunannya tetap mencapai matlamat serta objektif penganjurannya.

5. Bermula waktu malam pada 8 Julai dan pagi 9 Julai, ibukota bagai dilanggar garuda juga seperti bandar terbiar selepas perang. Sunyi dan sepi tanpa kelibat kenderaan seperti hari - hari biasa yang terkenal dengan lokasi yang paling padat kenderaan dalam negara kita. Namun pendek aqal dan panas baran sang pemerintah, mereka mengeluarkan arahan agar ibukota dikosongkan dan peniaga tutup kedai sebelum himpunan BERSIH 2.0 berlangsung pada jam 2.00 pm 9 Julai 2011. Kemudian mereka pamerkan kebodohan diri sendiri dengan memfitnah bahawa BERSIH 2.0 menjadi punca peniaga alami kerugian dan ibukota menjadi lumpuh sedang mana - mana peniaga yang degil dan tetap berniaga pada hari itu, telah alami keuntungan berlipat kali ganda berbanding hari - hari biasa.

6. Lebih jelas kebodohan tersebut apabila mereka mendakwa himpunan BERSIH 2.0 gagal dan hanya dihadiri sekitar 6 ribu orang sahaja sedang jumlah tangkapan sahaja hampir 2000 orang. Setelah mereka sekat semua jalan masuk ke ibukota, menahan puluhan ribu penyokong BERSIH 2.0 di jalan - jalan utama, tol dan highway serta menyediakan ribuan pasukan FRU yang lengkap dengan water canon dan gas pemedih mata, ditambah pula perintah mahkamah terhadap 91 orang yang terdiri dari pimpinan parti dan ngo tidak dibenarkan masuk Kuala Lumpur, pula janji hendak sediakan stadium, kemudiannya memungkiri janji sendiri, tiba - tiba hari ini mereka mendakwa himpunan BERSIH 2.0 gagal kerana tidak mencapai 100 ribu peserta.

7. Andai 8 tuntutan yang dikemukakan masih tidak dipedulikan oleh kerajaan UMNO dan BN, bak kata Datuk Seri Presiden PAS Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang bahawa, kebangkitan rakyat melalui himpunan BERSIH 2.0 adalah merupakan muqaddimah kebangkitan rakyat khasnya anak - anak muda yang mahukan keadilan dan ketelusan berlaku dalam sistem demokrasi dan pengendalian pilihanraya negara ini.

8. Saya juga memberi perhatian kepada cadangan sahabat saya Al Fadhil Dr Mohd Asri Zainal Abidin agar dianjurkan minggu BERSIH dengan menghidupkan elemen perjuangan BERSIH 2.0 sepanjang minggu dalam pelbagai aktiviti harian samada secara rasmi atau tidak. Cuma saya menambah lagi agar momentum BERSIH 2.0 ini dikekalkan sehinggalah 8 tuntutan tersebut menjadi kenyataan. Momentum ini boleh diterjemah atau direalisasikan oleh rakyat dalam apa jua aktiviti dan kreativiti mereka.

9. Saya mengusulkan kepada semua rakyat Malaysia khasnya anak - anak muda negara sebagai salah satu usaha untuk menghidupkan elemen perjuangan BERSIH 2.0 agar menjadikan tema pakaian dan perhiasan sempena sambutan Aidil Fitri tahun ini ialah warna kuning. [ tidak mengapalah tema kuning itu menampilkan warna kuning air, kuning emas, kuning bercorak, kuning bersulam, kuning berjalur, kuning berpetak, kuning sedondon, kuning berbatik dan sebagainya. Asalkan temanya kuning.] Pendek kata semuanya kuning termasuk perhiasan langsir, sampul kusyen, cat dinding dan sebagainya dengan segala apa yang boleh kita lakukan kecuali pada 4 perkara yang dilarang kuning sama sekali, iaitu :

a - gigi kuning

b - demam kuning

c - otak kuning

d - budaya kuning

10. Namun usaha ini tidaklah terhenti pada warnanya semata - mata, kreativiti boleh disempurnakan lagi dengan memahat, menulis, mencetak , mempamer, melekatkan di mana sahaja senarai 8 tuntutan BERSIH 2.0 seperti di dinding kereta, poster dinding, banner, badge, cetakkan bag sandang, bag galas, penanda buku dan seumpamanya sehingga 8 tuntutan ini insyaallah turut terpahat di dalam kepala YAB datuk Seri Najib Tun Abd Razak dan Pengerusi SPR lalu mereka melunaskannya insyaallah. Kita mulakan kempen mengekalkan momentum BERSIH 2.0 ini dengan kempen BERSIHkan jiwa dari dosa, noda, mazmumah [ sifat keji ] dan tentunya kehadhiran bulan Ramadhan al Mubarak menjadi kesempatan terbaik untuk memulakan kempen BERSIHkan jiwa. Hanya insan yang BERSIH jiwa raganya sahaja berhak menang untuk memikul amanah rakyat sebagai pemimpin dan pemegang amanah negara .

Selamat berjuang dari saya.

Nasrudin bin Hassan

Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia


http://bm.harakahdaily.net/index.php/columnist/ketua-pemuda-pas/4300-kekalkan-momentum-bersih-20

Harapan Pejuang Keadilan

Abu Anas Luqman Al-Kelantani
Hati berdetik.. adakah aku mampu sampai kesana?

Atau tergantung tersungkup disua gas dan airTakutkah aku?

Kepada siapa aku perlu takut sebenarnya

Pencipta atau yang dicipta?Akhirnya hari itu aku lalui

Penuh sarat kepedihan terasa pada diri

Ingin diluahkan sahaja yang terbuku dihati

Kepada kawan-kawan dikongsiGambar-gambar kepahitan berlegar-legar dengan sendiri

Tanpa perlu aku catatkan notanya

Ianya mudah difahami bagi yang mengerti, yang memahamiSeluruh dunia membuka mata penuh mengerti

Bahawa kami mencari keadilan

Bukan ingin meruntuh seperti yang diwarkanTawarnya hati mereka menyambut kami

Rakyat marhaen yang merindui keadilanTidak apalah jika tidak mahu mendengar kami

Kami yakin pada Yang Maha Mendengar, Peguasa Arasy

Mendengar rintihan hamba-hambaNya yang dikasihiUcapan terima kasih kami akhiri

Pada penguasa yang begitu keras layanannya pada kami

Sanggup kami dilayan seperti kambing biri-biri

Membelasah kami hingga lupa diri

Walhal diri seorang hamba abdi seperti juga kamiPesan kami pejuang keadilan

Tunggulah hari dimana anda pula akan dilayan seperti itu

Bahkan lebih teruk dari itu

Hari dimana penyesalan tiada lagi berguna

Itulah hari kemenangan kepada pejuang yang mencari keadilanAbu Anas Luqman Al-Kelantani
11 Julai 2011


http://bm.harakahdaily.net/index.php/articles/seni-budaya/4294-harapan-pejuang-keadilan

Zunar: Kenapa cubit kalau kita boleh tumbuk

Zunar

Di Malaysia, akhbar, TV dan radio dikuasai oleh kerajaan melalui Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Undang-undang ini mensyaratkan setiap pemilik media untuk memohon lesen pernerbitan setiap tahun. Pihak kerajaan berhak melulus atau menolak permohonan ini tanpa perlu memberi sebarang alasan.

Dan keputusan kerajaan tidak boleh dicabar di mahkamah.

Ini menutup jalan kepada penyiaran sebarang bahan-bahan alternatif atau pandangan berbeza terhadap kerajaan, termasuk kartun editorial. Kartunis independen terpaksa bergantung kepada media alternatif seperti internet untuk terus berkarya.

Saya melukis untuk portal berita Malaysiakini dan juga untuk akhbar Harakah. Di samping itu saya juga menerbitkan buku. Setakat ini saya telah menerbitkan Cartoons on Tun, 1 Funny Malaysia, Cartoon-O-Phobia, Even My Pen Has a Stand, Gedung Kartun, Perak Darul Kartun and tiga volume Isu Dalam Kartun.

(Zunar dengan anugerah yang diterimanya di majlis "2011 Award in Editorial Cartooning"
oleh Cartoonist Rights Network International (CRNI) St Petersburg, Florida, 7 Julai 2011)


Matlamat saya ialah untuk menggunakan kartun sebagai senjata melawan korupsi dan salahguna kuasa oleh kerajaan Malaysia. Melalui kartun, saya mengenengahkan isu-isu yang tidak disiarkan oleh media arus perdana.

Ini termasuk rasuah oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, isu Altantuya, konspirasi terhadap Anwar Ibrahim, kekuasaan isteri Perdana Menteri, skandal Scorpene, pembaziran, antara lain.

Falsafah saya adalah jelas: Supaya sesuatu karya mendapat impak, kita mesti melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Cara saya ialah mengkritik mereka yang paling berkuasa dengan cara yang paling keras. Why pinch when you can punch! (kenapa cubit kalau kita boleh tumbuk).

Sepanjang bekarya, saya sentiasa hadapi tekanan, gangguan dan ugutan dari kerajaan. Pejabat saya selalu diserbu. Kerajaan mengharamkan semua buku-buku saya. Kilang-kilang pencetak juga diserbu dan diberi amaran agar tidak mencetak buku-buku saya di masa akan datang.

Pekedai-pekedai di seluruh negara juga diugut agar tidak menjual buku-buku saya.
September tahun lepas, sepuluh anggota polis menyerbu pejabat saya beberapa jam sebelum pelancaran buku terbaru saya, Cartoon-O-Phobia. Mereka turut merampas 66 buah buku tersebut juga sebuah sebuah lukisan kartun asli.

Saya ditangkap dan di bawa ke tujuh balai polis sebelum dilokap di bawah Akta Hasutan, yang membawa hukuman tiga tahun penjara jika didapati salah.

Saya diletakkan dalam lokap yang sama bersama dengan penjayah-penjenayah lain seperti perompak dan penagih dadah. Kerajaan mahu mereman saya lebih lama, tapi mahkamah membebaskan saya pada keesokan hari.

Period ini merupakan saat yang sukar bagi saya. Pengharaman buku mengakibatkan kerugian RM80,000 (lebih kurang USD35,000). Akta Hasutan masih lagi tergantung ibarat 'pedang Damocles' di atas kepala saya.

Melukis kartun politik merupakan satu kesalahan jenayah di Malaysia. Melawan korupsi adalah kesalahan jenayah di Malaysia. Ini bertentangan sama sekali dengan prinsip Islam. Kata Saidina Ali: "Patriotisma paling tinggi ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim."

Sebagai kartunis editorial, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menentang ketidakadilan. Di Malaysia, dan juga di negara-negara dunia ketiga serta Timur Tengah, kartunis menghadapai cabaran lebih berat.

Kita mesti bersedia menghadapi pelbagai risiko. Kita mesti terus bangun. Kita mesti terus melukis sehingga ke titisan dakwat terakhir. Jika kita berundur, bererti kita mengorbankan prinsip kita menentang kezaliman. Apabila melukis kartun merupakan kesalahan jenayah, petanda penguasa mula goyah.

Saya memfailkan saman terhadap kerajaan untuk mencabar pengharaman buku-buku saya. Untuk kes ini, hakim akan memberi keputusan pada 14 Julai depan.

Saya juga memfailkan satu lagi saman untuk mencabar kerajaan kerana menangkap saya secara tidak sah tahun lepas. Untuk kes ini, mahkamah belum lagi memberi keputusan.

Cabaran yang berat bukan sahaja di hadapi kartunis-kartunis di Asia dan Timur Tengah, tetapi juga di bahagian lain di dunia. Kartunis-kartunis Amerika memberitahu saya bahawa mereka menghadapi risiko kehilangan pekerjaan akibat ekonomi merudum dan kebangkitan internet. Saya bersimpati dengan mereka.

Saya rasa, sudah sampai masanya untuk kita, kartunis-kartunis di seluruh dunia bersatu, merapatkan hubungan dan mengadakan lebih banyak dialog supaya lebih memahami isu bersama.

Sekali lagi, terima kasih CRNI atas anugerah ini. Ia memberi kekuatan baru kepada saya, "seperti Popeye mendapat spinach."

Terima kasih.

********************************************************

1. Ucapan Zunar ketika menerima anugerah "2011 Award in Editorial Cartooning"
oleh Cartoonist Rights Network International (CRNI) St Petersburg, Florida, 7 Julai 2011


2. Zunar dipilih untuk menerima anugerah ini selepas melalui proses pencalonan dan pemilihan oleh Ahli-ahli Lembaga Pengarah CRNI. Menurut mereka, ketabahan dan ketahanan beliau menghadapi tekanan, menggunakan strategi kreatif melalui kartun dan keberanian yang beliau tunjukkan dalam melawan kekuasan pemerintah melayakkan beliau menerima anugerah ini.

Anugerah ini disampaikan oleh Presiden Cartoonists Rights Network International (CRNI) Joel Pett. Zunar turut diberi penghormatan berdiri oleh 75 kartunis yang hadir pada malam itu.

Antara mereka ialah termasuk pemenang Anugerah Pulitzer dalam kartun editorial seperti Daryl Cagle, Dick Locher, Clay Bannet, Ben Sergeant, Mark Fiore, Mike Keefe, Ed Stein, Rob Rogers dan juga kartunis dari Timur Tengah dan Asia.

Antara pemenang anugerah ini pada tahun lepas ialah Nikahank Kowsar, Iran (2001), Paul Nyemb Popoli, Cameroon (2002), Tony Namate (Zimbabwe 2004), Musa Kart, Turkey (2005), Ali Dilem, Algeria (2006), Jonathan Shapiro, South Afrika (2007), Baha Boukhari, Palestin (2008), Mario Robles, Mexico (2009), Mana Neyestani, Iran (2010).

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan memberi keputusan pada 14 Julai ini mengenai saman Zunar dan Malaysiakini terhadap kerajaan mencabar pengharaman buku kartun, 1 Funny Malaysia dan Perak Darul Kartun.


http://bm.harakahdaily.net/index.php/articles/depth/4293-zunar-kenapa-cubit-kalau-kita-boleh-tumbuk

Terkejut lihat anak bergari, tak sedar diri

Oleh Hamid Salleh

2011/07/11

ZAINUN menunjukkan gambar  Mohd Azizul ketika ditemui di rumahnya di Kuala Terengganu, semalam.
ZAINUN menunjukkan gambar Mohd Azizul ketika ditemui di rumahnya di Kuala Terengganu, semalam.


Ibu persoal sebab kematian Azizul


KUALA TERENGGANU: “Hanya Allah yang tahu sedihnya perasaan apabila melihat Mohd Azizul tidak sedarkan diri dalam keadaan bergari ketika ditahan di lokap Balai Polis Gong Badak, bersama abangnya pada malam Rabu lalu.

“Saya juga kecewa apabila bertanya kepada anggota polis bertugas mengapa anak saya begitu, tetapi dijawab anak saya hanya berpura-pura tidak sedarkan diri dan akan sedar setengah jam lagi,” kata Zainun Mamat, 52, dari Kampung Tuan Mandak, Batu Enam di sini, semalam.
Zainun yang juga suri rumah, mempertikaikan kelewatan polis menghantar anaknya mendapatkan rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) hingga menyebabkan kematian Mohd Azizul Muda, 24, yang didakwa meninggal dunia kerana kecederaan akibat jatuh motosikal di Taman Semarak.

Beliau berkata, Allahyarham dan abangnya, Mohd Suhaimi, 38, keluar menaiki motosikal ke kedai makan di Taman Semarak, untuk menikmati roti canai selepas menonton siaran langsung perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia antara Malaysia dengan Taiwan jam 11.30 malam Rabu lalu.

Katanya, kira-kira setengah jam kemudian, dia menerima panggilan telefon daripada rakan anaknya supaya datang ke Balai Polis Gong Badak kerana dua anak lelakinya itu ditahan polis dan Mohd Azizul cedera di kepala kerana dikatakan jatuh motosikal.

“Saya lihat Mohd Azizul kritikal akibat kecederaan di kepala, malah saya juga tidak mengetahui punca sebenar dia dan abangnya ditahan polis. Selepas berbincang dengan anggota polis di situ, seorang daripadanya memberi jaminan Mohd Azizul akan pulih dan saya diminta pulang tidak lama selepas itu,” katanya.

Zainun berkata, dia datang semula ke balai polis itu kira-kira jam 9 pagi keesokannya untuk melihat keadaan anaknya, tetapi terkejut apabila mendapat tahu Mohd Azizul sudah dihantar ke HSNZ pagi itu tanpa pengetahuannya.
“Saya bergegas ke HSNZ dan terkejut apabila mendapati kepala anak sudah dibedah dan doktor memaklumkan Mohd Azizul meninggal akibat terjatuh motosikal. Saya hairan kerana sebelum ini anggota polis memberi jaminan anak saya tiada sebarang masalah.

“Saya kesal kerana permintaan supaya Mohd Azizul dibawa ke hospital tidak diendahkan polis, sebaliknya berbuat demikian apabila dia sudah nazak dan ini menimbulkan keraguan berhubung punca kematiannya,” katanya.

Zainun berkata, keluarganya bercadang melantik peguam untuk mengenal pasti punca sebenar kematian anaknya dan mengambil tindakan lanjut.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Terkejutlihatanakbergari_taksedardiri/Article/

Bersih 2.0: Kekasaran polis punca utama kematian Baharuddin

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, 11 Julai: Bersih 2.0 hari mendakwa mereka menerima laporan bahawa punca utama kematian Allahyarham Baharuddin Ahmad adalah disebabkan kekasaran polis dan kegagalan mereka untuk memberikan bantuan perubatan yang sepatutnya dan pada masanya.

Dalam kenyataannya hari ini, Bersih 2.0 mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham Baharuddin Ahmad sambil menuntut pihak berkuasa supaya tidak berdalih lagi dengan hakikat bahawa polis telah menggunakan kekerasan yang berat terhadap para peserta Bersih 2.0 dan melepaskan semua tahanan dengan kadar segera.

(Anak kedua Baharudin, Nazrul, memeluk Tuan Guru Nik Aziz ketika beliau mengunjungi rumah Baharudin semalam)

Cerita mengenai punca kematian Baharudin mula merebak sebaik sahaja jenazah Allahyarham dikeluarkan dari rumah mayat Hospital Kuala Lumpur jam 3 pagi semalam selepas menjalani postmortem.

"Empat tulang dadanya didapati patah manakala tiga batang giginya juga patah," kata Azhar Kassim, anak saudara Allahyarham Baharudin ketika ditemui Harakahdaily di rumah Allahyarham.

Sehingga kini, laporan postmortem tidak dikeluarkan oleh hospital kepada keluarga mangsa. Ia menjadi tandatanya keluarga kerana kenapa laporan itu tidak dikeluarkan sedangkan mayat dibenarkan untuk dikebumikan.

Usaha anak Allahyarham yang merupakan seorang doktor di HKL untuk mendapatkan laporan juga dikatakan tidak berjaya.

Menurut Azhar , pakciknya itu bekas askar dan kini menjadi polis simpanan.

"Dia tiada ada asma, jantung atau kencing manis...yang ada darah tinggi sahaja sedikit...pendek kata dia sihatlah," kata Azhar.

“Ini (kematian Baharuddin) hanyalah salah satu daripada pelbagai tindakan polis pada 9 Julai yang lalu yang mengakibatkan kecederaan teruk.

"Terdapat bukti video yang jelas menunjukkan polis menembak gas pemedih mata masuk ke perkarangan Hospital Tung Shin serta contoh-contoh lain yang menunjukkan polis membelasah orang-orang awam yang tidak bersenjata.

"Beberapa individu termasuk Ahli Parlimen YB Khalid Samad juga cedera parah apabila terkena kanister gas pemedih mata yang dilepaskan ke arah orang ramai. Terdapat banyak contoh yang lain. Kita menyeru para peserta untuk memberikan bukti gambar dan video insiden-insiden sedemikian kepada kita,” kata jawatankuasa Bersih 2.0.

Bersih 2.0 turut menyifatkan serangan bertubi-tubi terhadap para peserta demo aman Sabtu yang lalu sebagai mengejutkan.

“Kekejaman yang dilakukan dapat dilihat sendiri oleh warganegara Malaysia dan juga pemerhati antarabangsa. Ia telah menunjukkan tanpa raguan lagi bahawa pihak berkuasa telah gagal menjunjung dan memelihara perkara yang paling asas dalam hak asasi manusia seperti mana yang tercatat dalam Perlembagaan Negara,” tambahnya.

Jawatankuasa tersebut turut mengutuk penafian Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Najib Razak dan Ketua Polis Negara (KPN) Tan Sri Ismail Omar tentang kekejaman dan kekerasan polis terhadap para peserta Bersih 2.0.

“Kenyataan daripada PM bahawa tiada ‘pertembungan fizikal’ antara polis dan para peserta yang berdemo secara aman sungguh bercanggah dengan bukti video yang berlambak, sama juga dengan kenyataan KPN yang menafikan tiada gas pemedih mata ditembak ke kawasan Hospital Tung Shin.

Kita mengharapkan integriti yang lebih tinggi daripada orang-orang yang diamanah untuk menerajui negara dan menjaga keselamatan kita,” selar jawatankuasa itu lagi.

Bersih 2.0 turut menuntut pihak berkuasa untuk melepas 6 tahanan dari Parti Sosialis Malaysia yang masih ditahan tanpa bicara, yang amat bercanggah dengan hak asasi manusia.

“Ahli Parlimen Dr Michael Jeyakumar baru-baru ini telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara dan kami amat bimbang tentang kesihatan dan keadaan mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan, dan kami menuntut mereka dibebaskan serta-merta tanpa syarat,” seru Bersih 2.0.

Selain itu, Bersih 2.0 turut mengutuk tindakan paranoid dalam menahan individu-individu semata-mata mereka memakai baju Bersih seperti yang dilaporkan di Sabah semalam.

“Ia sememangnya tidak perlu untuk tindakan paranoid sedemikian, dan pihak berkuasa mesti menghentikan semua ini,” tegasnya lagi, sambil menambah bahawa kekerasan sama sekali tidak akan melunturkan hasrat mereka untuk menuntut pilihanraya yang adil dan bersih.

“Ia jelas dengan kehadiran melimpah pada 9 Julai yang lalu bahawa sejumlah besar rakyat Malaysia bersetuju bahawa ada benda yang tidak kena dalam sistem pilihanraya kita,” kata jawatankuasa Bersih 2.0.

“Komitmen kita untuk mereformasikan sistem pilihan raya akan dan mesti mencerminkan keberanian dan perpaduan yang ditunjukkan pada 9 Julai dan semangat yang kita lihat akan terus menjadi inspirasi kita,” katanya lagi.

Bersih 2.0 dianggotai Ambiga Sreevenasan (presiden), Andrew Khoo, Arul Prakkash, Arumugam K., Dr Farouk Musa, Haris Ibrahim, Liau Kok Fah, Maria Chin Abdullah, Richard Y W Yeoh, Dr Subramaniam Pillay, Dato’ Dr Toh Kin Woon, Dr Wong Chin Huat, Dato’ Yeo Yang Poh dan Zaid Kamaruddin.

LAPORAN BERKAITAN

Tok Guru, doakan ayah saya mati syahid


http://bm.harakahdaily.net/index.php/headline/4306-bersih-20-kekasaran-polis-punca-utama-kematian-baharuddin

Guna kekerasan bukti BN tak tahu demokrasi

Aziz Muda

KUALA LUMPUR, 11 Julai: Cara pihak polis menangani perhimpunan aman Bersih 2.0 di Kuala Lumpur 9 Julai lalu jelas menunjukkan kerajaan BN tidak tahu makna demokrasi.

Tindakan BN itu disifatkan amat malang bagi sebuah negara yang mengaku sedang menuju negara maju tetapi para pemimpinnya tidak tahu menghargai suara rakyat.

Timbalan Pesuruhjaya (TPJ) 3 PAS Wilayah Persekutuan, Ahmad Sabki Yusuf berkata, sebaliknya, ratusan ribu rakyat yang berhimpun secara aman bagi menyampaikan suara hati mereka agar kerajaan melaksanakan pilihanraya dengan bersih dan adil di negara kita dilayan dengan amat kasar.


(AJK PAS Pusat, Khalid Samad terpaksa menerima enam jahitan di kepala selepas ditembak dengan gas pemedih mata tepat ke kepalanya)

Pada hal, menurut beliau, apalah salahnya jika pihak polis mengendalikan perhimpunan itu dengan baik, menanganinya dengan tenang di setiap tempat perhimpunan diadakan?

"Ini tidak, atas arahan kerajaan BN, pihak polis memilih untuk bertempur dengan rakyat dengan melakukan pelbagai keganasan terhadap para pemimpin Bersih, Pakatan Rakyat dan para peserta perhimpunan itu," katanya ketika ditemui.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak polis itu, katanya, jelas membuktikan kerajaan BN sudah ketinggalan zaman, walaupun para pemimpinnya lantang bersuara untuk membawa Malaysia ke arah negara maju.

"Tetapi dengan tindakan yang dilakukan itu, sesiapapun boleh mempersoalkan, mampukah para pemimpin BN membawa negara Malaysia kepada negara maju?

"Sedangkan hendak menangani perhimpunan aman yang diadakan oleh ratusan ribu rakyat pun gagal, jadi bagaimana para pemimpin BN hendak menjadikan negara kita sebagai negara maju?" katanya.

Perhimpunan aman Bersih 2.0 pada 9 Julai lalu, katanya, jelas membuktikan kebangkitan rakyat untuk melakukan perubahan terhadap politik di tanah air.

Tujuan mereka berhimpun hanyalah untuk mendesak kerajaan BN melaksanakan pilihanraya yang bersih dan adil di negara kita, setelah rakyat begitu muak dengan politik kotor yang diamalkan oleh kerajaan BN sejak sekian lama.

"Itu adalah suara rakyat. Bagi sebuah negara yang maju, suara rakyat amat dihargai oleh para pemimpinnya. Suara rakyat tidak akan disekat malah amat dihargai oleh para pemimpinnya bagi membawa negara ke arah yang lebih baik.

"Namun bagi para pemimpin BN, mereka begitu takut dengan suara rakyat, walaupun ia adalah untuk kebaikan. Mereka akan menghalang rakyat dari bersuara termasuk menerusi perhimpunan walaupun perhimpunan itu adalah perhimpunan aman," katanya.

Sikap kerajaan BN, katanya, amat berbeza berbanding Pakatan Rakyat dan kebangkitan rakyat menerima keberanian mereka menyertai perhimpunan itu jelas menunjukkan kerajaan BN semakin menuju kehancuran.


http://bm.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/4304-guna-kekerasan-bukti-bn-tak-tahu-demokrasi-

Bersih 2.0: Matthias sifatkan kegagalan Najib

Harakahdaily

KUALA LUMPUR, 11 Julai: Sehari selepas berlangsungnya perhimpunan Bersih 2.0, para penyokong BN sendiri mulai menyerang pemimpin mereka dan menyalahkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.

Najib disifatkan gagal melaksanakan cadangannya sendiri agar perhimpunan dijalankan di stadium dan disifatkan pemimpin 'flip-flop' atau 'kluk-klek'.

Bekas Setiausaha Politik Perdana Menteri (Tun Dr Mahathir Mohamed), Matthias Chang (gambar) dalam tulisannya memberikan masa sekurang-kurangnya 10 bulan kepada BN untuk boleh membetulkan balik kesilapan cara BN mengendalikan perhimpunan Bersih 2.0 ini.

Sebelum Matthias, Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Saifudin Abdullah turut mempertikaikan strategi BN dalam menghadapi Bersih 2.0.

"Selepas perhimpunan 9 Julai 2011, saya mencadangkan agar Perdana Menteri dan seluruh pemimpin BN, bahawa keutamaan mereka sekarang adalah membuang semua penasihat politik yang tidak ada pengalaman langsung dalam realiti politik," tulis Matthias mengulas peranan penasihat politik Najib yang dikatakan pakar dalam “Blue Ocean Strategy” (strategi lautan biru).

Kerajaan BN, kata Mathias, membelanjakan bilion ringgit untuk membayar para 'pakar strategi' ini namun sehingga kini tidak menunjukkan sebarang hasil yang jelas 'di alam realiti dan di peringkat akar umbi.'

Tulisan Mathias membayangkan cerita sebenar di sebalik kegelisahan dan tindakan berlebihan kerajaan pimpinan Najib dalam mengendalikan Bersih 2.0.

Sehari selepas perhimpunan Bersih 2.0, Najib menghimpunkan 6,000 para penyokongnya di PWTC dan memberikan ucapan berapi kononnya Bersih 2.0 tidak ada sebarang kesan.

Sebelum itu, beliau dan timbalannya Tan Sri Muhyidin Yasin telah membuat kenyataan bahawa semua urusan mengendalikan perhimpunan kali ini diserahkan kepada polis.

Hasilnya, seluruh bandaraya Kuala Lumpur dikepung dan tidak ada sebarang kenderaan yang dibenarkan masuk sejak tengahmalam sebelum 9 Julai.

Namun, pelbagai pihak menganggar lebih 100,000 penyokong Bersih berhimpun di ibunegara walaupun mendapat tentangan ganas dari pihak keselamatan.

Seorang peserta, Baharudin Ahmad, 58 tahun telah meninggal dunia. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur dan Najib sendiri mendakwa ia berpunca dari sakit jantung tetapi keluarganya berkata, Allahyarham, seorang bekas tentera yang segar bugar mustahil terkena komplikasi jantung.

Keluarganya juga berkata, jenazah Allahyarham menunjukkan tanda empat tulang dadanya patah manakala tiga batang giginya turut patah.

Di samping Baharudin, 1697 peserta ditahan sepanjang operasi polis itu termasuk Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dan pengerusi Bersih 2.0 Datuk S Ambiga.

Kesan dari itu, Mathhias yang menyebut dia adalah bekas setiausaha politik PM sebelum ini berkata, jika pilihan raya diadakan tahun ini, BN tidak akan berjaya mendapat dua pertiga majoriti dalam Parlimen mahupun mengambil balik empat negeri yang dimenangi Pakatan Rakyat.

Yang lebih teruk lagi, beliau menjangkakan PM akan dihalau keluar enam bulan selepas itu.

(Polis menembak gas pemedih mata kepada peserta perhimpunan yang menuntut agar pilihan raya dijalankan dengan bersih dan adil)

Bagi menghadapinya, Matthias memberikan tiga cadangan untuk Najib:

1) Arahkan para penasihat politik beliau menonton siri TV “The Three Kingdoms” dan belajar asas-asas strategi politik.

2) Hantar sepupu beliau, Datuk Seri Hishamudin Husein iaitu Menteri Dalam Negeri untuk dianalisa jiwanya untuk “Enlarged Ego Syndrome” (EES) dan menyusun semula semua pegawai kanan Polis Diraja Malaysia.

3) Masukkan ke dalam peti sejuk semua pimpinan Pemuda Umno pimpinan Khairy Jamaludin. Ini kerana masalah sebenar Najib bukannya pembangkang tetapi dalaman BN sendiri.

Bagi Mathias, perhimpunan 9 Julai 2011 menimbulkan tujuh persoalan untuk dijawab oleh Najib:

1) Mengapa para pakar "Strategi lautan biru" gagal menjangkakan dengan tepat apa akan berlaku dalam Bersih 2.0 dan membuat langkah awal?

2) Kenapa pasukan keselamatan kebangsaan gagal menjangka apa berlaku dalam Bersih 2.0 dan bila PM dan menteri kabinet ditaklimatkan tentang demonstrasi itu?

3) Kenapa kerajaan BN membenarkan agen provokasi Perkasa mengambilalih tugasnya dalam mengendalikan Bersih dan diikuti oleh Pemuda Umno yang tidak matang?

4) Mengapa Najib flip-flop dalam keputusannya membenarkan perhimpunan di stadium dan memberikan kebenaran kepada polis untuk bertindak sepenuhnya?

5) Apa yang menyebabkan agen propaganda BN merasa dengan menyekat seluruh ibu negara akan menyebabkan rakyat marah kepada pembangkang bukannya kerajaan BN?

6) Adakah penilaian dibuat terhadap kesan dari tindakan keras terhadap demonstrasi Bersih 2.0. Adakah ia berjaya mengekalkan penyokongnya atau menghalau keseluruhan 40 peratus pengundi atas pagar dari BN?

7) Adakah dikenalpasti objektif yang hendak dicapai dengan pendekatan kasar menghadapi Bersih dan bagaimana ia boleh menambahkan lagi sokongan kepada BN dalam pilihan raya umum akan datang?


http://bm.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/4299--bersih-20-matthias-sifatkan-kegagalan-najib

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...